Τα εκπαιδευτικά τμήματα της σχολής ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Login / Create an Account

Τα Εκπαιδευτικά Τμήματα

Η Ακαδημία Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας διαθέτει τέσσερις  βαθμίδες εκπαίδευσης, με τμήματα Αρχαρίων, ΠροχωρημένωνΑγωνιστικής και Ωκεανοπλοίας.

Εκτός των Ακαδημιών Ανοιχτής Θάλασσας  μπορείτε να παρακολουθήσετε και την Ακαδημία ιστιοπλοίας τριγώνου ενηλίκων.

Παρέχει έτσι τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο ιστιοπλόο αφενός να διατηρήσει την επαφή του με το άθλημα, αφετέρου να αποκτήσει περισσότερη εμπειρία στη θάλασσα.

 

facebook_like: 
`