Εκπαιδευτές της Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας του Ν.Ο.Θ. | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Login / Create an Account

Εκπαιδευτές

 

Πριτσούλης Χριστόφορος (Υπεύθυνος Ακαδημίας Ανοιχτής Θάλασσας)

Χριστόφορος Πριτσούλης
Αγγελίνης Τάσος Αγγελίνης Τάσος
Κατσώνης Παύλος Κατσώνης Παύλος
Καπητανίδης Βασίλης Καπητανίδης Βασίλης
Μπεναξίδης Νικόλαος Μπεναξίδης Νίκος
Τσιγκάκος Λάζαρος
Τσιγκάκος Λάζαρος
Ταγαρόπουλος Παναγιώτης Ταγαρόπουλος Παναγιώτης

 

 

facebook_like: 
`